Třebíč 25.4.2008
Autobus Mercedes-Benz O 530 Citaro ev. č. 28 odjíždí na snímku, pořízeném 25.4.2008 z Karlova náměstí směrem k Jihlavské bráně.

Třebíč
(TRADO MAD / ICOM Transport)

Třebíč je s necelými čtyřiceti tisíci obyvateli po Jihlavě druhé největší město kraje Vysočina. Z turistického hlediska je nejvýznamnější židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa, atraktivitu obou památek zvyšuje zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO v roce 2003. Za pozornost stojí také Karlovo náměstí, jedno z největších v České republice nebo pohled na město z městské věže u kostela sv. Martina.

Třebíč je jedním z měst, kde se vážně uvažovalo o zavedení trolejbusové dopravy. V roce 1986 byla vypracována studie a začaly předběžné přípravy, nicméně nakonec z projektu z finančních důvodů sešlo. Myšlenky na ekologickou dopravu se v současnosti opět dostávají do popředí, tentokrát se úvahy točí kolem autobusů na plynový pohon. Plynovým autobusům nahrává také skutečnost, že u Třebíče nedávno vyrostl výrobní závod firmy TEDOM, která tato ekologická vozidla vyrábí.

Městskou dopravu provozoval do roku 1993 třebíčský závod 610 podniku ČSAD, po privatizaci vznikla společnost TRADO s.r.o., která se v roce 1996 rozdělila na TRADO BUS (meziměstská doprava) a TRADO MAD (městská doprava). V roce 2003 vstupuje do firmy jihlavský ICOM Transport, který se o rok později stává 100% vlastníkem obou částí společnosti.

Síť MHD je v roce 2008 tvořena devíti linkami ucelené řady 1 až 9. Odbavení probíhá buď v hotovosti nebo čipovou kartou, přičemž základní jízdné činí 10 Kč při platbě v hotovosti nebo výhodných 7 Kč při použití karty. Důchodci a děti od 6 do 15 let platí pouze 5, resp. 3 Kč, základní měsíční jízdenka je za 190 Kč a čtvrtletní stojí rovných 500 Kč. Papírové jízdenky z předprodeje již delší dobu neexistují.

FOTOGALERIE 1
Karosa v roce 2008
FOTOGALERIE 2
Mercedes-Benz 2008
FOTOGALERIE 3
Karosa, TEDOM 2011
FOTOGALERIE 4
Mercedes-Benz 2011


Karosa B 731, ev. č. 32, Třebíč 25.4.2008 Vozový park společnosti TRADO-MAD sestává v roce 2008 z více než dvaceti autobusů značek Karosa a Mercedes-Benz, podobně jako v mnoha jiných našich městech, také v Třebíči se dosud můžeme setkávat s letitými autobusy Karosa B 731 a B 732, jejichž čas se ale pomalu naplňuje. Autobusy mají poměrně nejednotný nátěr, u Karos jde nejčastěji o žluto-červenou kombinaci. V případě vozu Karosa B 731 ev. č. 32 a SPZ TR-66-76 je vzhled doplněn o pozůstatky celovozové reklamy.

Snímek byl pořízen 25.4.2008 na zastávce Karlovo náměstí, jenž je hlavním přestupním uzlem linek MHD.

Karosa B 732, ev. č. 50, Třebíč 25.4.2008 Několik autobusů Karosa B 732 je opatřeno nátěrem v modro-bílé kombinaci, typické spíše pro linkové autobusy typu C 734, nicméně čela vozidel jsou červeno-bílá. Vůz ev. č. 50 a SPZ TR-59-69 byl rovněž vyfotografován 25.4.2008 na Karlově náměstí.

A ještě se podíváme na systém evidenčních čísel. Jsou dvojmístná, umístěna na čele vpravo a vzadu uprostřed nebo vpravo. Nové autobusy čísla často "dědí" po vyřazených, proto ani skupiny spolu zakoupených autobusů nemívají čísla po sobě jdoucí ale dostávají ta, jenž jsou momentálně volná.

Karosa B 732, ev. č. 56, Třebíč 25.4.2008 Některé třebíčské autobusy bývají opatřovány k celovozovými reklamami, v některých případech také k sebepropagaci dopravce TRADO-MAD. Karosa B 732 ev. č. 56 a SPZ TR 87-63 projíždí za dešťové přeháňky přes Komenského náměstí. Další variantu reklamy TRADO-MAD můžete vidět ve fotogalerii č. 1 na autobuse ev.vč. 55. Foto 25.4.2008.

Karosa B 932, ev. č. 45, Třebíč 25.4.2008 Autobusy Karosa B 932 jsou ve vozovém parku (v roce 2008) zastoupeny sedmi kusy. Čtyři z nich jsou v původní verzi B 932 a mají evidenční čísla 21, 38, 45 a 48, zatímco tři následující, jenž mají čísla 30, 41 a 46 jsou autobusy novějšího typu B 932 E.

Na východním konci Karlova náměstí byl 25.4.2008 vyfotografován vůz B 932 ev. č. 45 a SPZ TRA 21-07 v někdejším unifikovaném červeno-bílém barevném schématu.

Karosa B 932, ev. č. 38, Třebíč 25.4.2008 Na stejném místě na Karlově náměstí byl ve stejný den pořízen za vydatné dešťové přeháňky snímek dalšího autobusu Karosa B 932. Před momentální nepřízní počasí jsem našel útočiště v průchodu jednoho z domů, odkud jsem měl okolo jedoucí autobusy jako na dlani.

V případě tohoto snímku se jedná o vůz ev. č. 38 a SPZ TR 98-55, jenž má červeno-bílý nátěr skombinován ze zeleno-žlutými boky. Podobně avšak s větším podílem žluté barvy na bocích, vypadá vůz ev. č. 21, který najdete v první fotogalerii této stránky.

Karosa B 952, ev. č. 29, Třebíč 25.4.2008 Na dodávky autobusů Karosa B 932 navázal v roce 2002 nákup tří autobusů Karosa B 952, které dostaly evidenční čísla 26, 29 a 47. Všechny byly dodány v nátěru v kombinaci barev červené, žluté a šedé, toto schéma bylo tehdy jako unifikovaný třebíčský nátěr MHD, nicméně jenom do doby, než se TRADO-MAD stal součástí ICOM Transport. Od té doby jsou nové autobusy obvykle dodávány v modro-bílém nátěru.

Autobus ev. č. 29 a RZ 1J3 6339 odjíždí 25.4.2008 ze zastávky Komenského náměstí.

Karosa B 952, ev. č. 47, Třebíč 25.4.2008 Další snímek autobusu Karosa B 952 byl pořízen téhož dne v ulici Smila Osovského, v tomto případě se jedná o vůz evid. č. 47 a značky 1J3 6338. Ačkoli v okamžiku fotografování bylo ještě příznivé počasí, na obloze v pozadí je již patrná šeď dešťových mračen, jenž dorazí během nějakých deseti minut.

MB Citaro, ev. č. 42, Třebíč 25.4.2008 Se změnou vlastníka dopravce TRADO-MAD se změnilo nejen barevné schéma nově dodávaných autobusů (staré přetírány do barev ICOMu zatím nejsou) ale rovněž značka autobusů. ICOM Transport již několik let nakupuje ve velkém autobusy Mercedes-Benz, proto nebylo žádným překvapením, že se ve vozovém parku objevil vůz Mercedes-Benz O 530 Citaro. Autobus dostal evidenční číslo 42 a registrační značku 1J6 8268

Autobus na snímku projíždí křižovatkou od Jihlavské brány ke Komenskému náměstí. Foto 25.4.2008.

MB Citaro, ev. č. 28, Třebíč 25.4.2008 Druhý autobus Mercedes-Benz O 530 Citaro, který obohatil vozový park společnosti TRADO-BUS, již vlastněné jihlavským dopravcem ICOM Transport, obdržel evidenční číslo 28 a RZ 2J2 4493. V lednu 2009 byl zařazen bílý vůz (doplňen o nápisy a v roce 2011 o červené pruhy) od  ČSAD Slaný RZ 8S8 9279 (pův. 6A1 2647), který dostal evid. č. 32 a koncem roku 2010 ještě přibyl vůz SPZ JIJ 18-73, který však jihlavský ICOM zhruba 10 let provozoval v Pelhřimově. Ten nyní v Jihlavě dostal evidenční číslo 27.

Snímek vozu RZ ev. č. 28 byl pořízen 25.4.2008 ve Velkomeziříčské ulici.

MB Citaro, ev. č. 39, Třebíč 25.4.2008 Mercedes-Benz Citaro, který dostal evidenční číslo 39 a RZ 2J7 8008, je exemplář nové generace tohoto modelu, splňující emisní limit EURO 5. Jedná se o předváděcí vůz, vystavený na brněnském veletrhu Autotec v červnu 2006, původní registrační značka byla 6A7 5797. Autobus opatřený zajímavým polepem podle vítězného návrhu veřejné grafické soutěže byl do Třebíče dodán koncem listopadu 2006, v pravidelném provozu se poprvé objevil 1. prosince téhož roku.

Na snímku ze dne 25.4.2008 autobus projíždí Cyrilometodějskou ulicí.

MB Conecto, ev. č. 35, Třebíč 25.4.2008 Vedle tří autobusů Citaro najdeme ve vozovém parku společnosti TRADO-MAD vozy typu Mercedes-Benz O 345 Conecto v městském, třídveřovém provedení. První z městských autobusů Conecto, sloužících v Třebíči, má evidenční číslo 35 a RZ 2J4 6630. První generace modelu Conecto je v linkové verzi rozšířeným typem u sesterské meziměstské společnosti TRADO-Bus, zatímco v MHD najdeme jen dva exempláře. Vedle zde vyobrazeného zde slouží ještě vůz se značkou Pardubického kraje 2E0 5700 a evidenčním číslem 31.

Snímek byl vozu č. 35 pořízen 25.4.2008 v ulici Smila Osovského u mostu přes řeku Jihlavu.

MB Conecto, ev. č. 56, Třebíč 8.3.2011 Na začátku roku 2009 se v ulicích Třebíče objevil první exemplář nové generace autobusu Mercedes-Benz Conecto, který byl dodán v bílém nátěru. Vůz dostal evidenční číslo 23 a registrační značku 3J4 7151. Nové Conecto je narozdíl od předchozí, univerzálněji použitelné verze, koncipováno jako ryze městský nízkopodlažní autobus a v podstatě jde o levnější alternativu k městskému autobusu Citaro. Druhý nový vůz Conecto, který vidíme na snímku, pořízeném 8.3.2011, byl zařazen v listopadu 2010 a má ev. č. 56 a RZ 4J0 3520.

TEDOM C 12 G, ev. č. 22, Třebíč 8.3.2011 V dubnu 2009 se vozový park třebíčských autobusů rozšířil o trojici autobusů značky TEDOM, která je zde skutečně domácí, protože výrobní závod se nachází právě nedaleko Třebíče. Autobusy TEDOM C 12 G jsou prvními zdejšími autobusy, poháněnými stlačeným zemním plynem a současně s jejich pořízením byla uvedena do provozu plnící stanice CNG. Autobusy mají evidenční čísla 22, 44 a 55.

V ulici Jihlavská brána byl 8.3.2011 vyfotografován TEDOM C 12 G ev. č. 22 a RZ 3J4 8402.

MB O 405 NM, ev. č. 33, Třebíč 8.3.2011 V roce 2010 byl zařazen mezi třebíčské autobusy Mercedes-Benz O 405 NM, jenž dostal evidenční číslo 33 a RZ 3J9 1074. Autobus s původní SPZ PEA 11-52 sloužil od roku 1999 v Pelhřimově, kde městskou dopravu rovněž provozuje ICOM Transport Jihlava, pod který spadá i třebíčský TRADO-MAD. Z Pelhřimova přišlo v prosinci 2010 do Třebíče ještě Citaro SPZ JIJ 18-73 a pro změnu z Jindřichova Hradce v lednu 2009, Karosa B 932 RZ 1C0 6684.

Mercedes-Benz O 405 NM ev. č. 33 a RZ 3J9 1074 byl vyfotografován dne 8.3.2011.

MB Citaro CNG, ev. č. 50, Třebíč 8.3.2011 V rámci ekologické modernizace vozového parku MHD byly v prosinci 2010 zakoupeny další dva autobusy na zemní plyn, v tomto případě však nešlo o autobusy TEDOM. Dopravce zvolil tradiční značku skupiny ICOM Transport a ve městě se objevily autobusy Mercedes-Benz Citaro CNG. Mají evidenční čísla 25 a 50 a jsou opatřeny novým stylem nátěru s červenými pruhy.

Odpoledne 8.3.2011, kdy jsem opět v Třebíči fotografoval, jsem bohužel měl na oba nové autobusy smůlu. Číslo 25 jsem neviděl vůbec, pravděpodobně zrovna nejezdil a č. 50 jsem zahlédl a prozřetelně, byť trochu zdálky, alespoň symbolicky vyfotil (viz snímek). Bylo to přibližně o půl třetí a ačkoli jsem si později počíhal zejména na linku č. 5, na které vůz prve jel, už se neobjevil.

Karosa B 932 E, ev. č. 46, Třebíč 8.3.2011 Na přelomu roku 2010 / 2011 byl zaveden nový styl nátěru autobusů MHD Třebíč. Základem je modro-bílý nátěr ICOM Transport, doplněný o dva výrazné červené vodorovné pruhy. Stařší autobusy v červeno-žluto-šedém, případně reklamním nátěru byly přestříkány kompletně, na novější modro-bílé (případně bílé) byly doplněny červené pruhy. Některé Karosy jezdily ještě v březnu v původním červeno-žluto-šedém nátěru. U trojice Karos B 952 nejspíš dojde k obnově nátěru později a u vozu B 931 č. 40 bych předpokládal, že už to "doklepe" ve starém (stalo se - vyřazena v dubnu 2011). Karosy B 731 / 732 se již v březnu 2011 v ulicích nevyskytovaly.

Nedaleko zastávky Karlovo náměstí byla vyfotografována Karosa B 932 E ev. č. 46 a SPZ TRJ 34-36 v novém barevném provedení. Foto 8.3.2011.


    Cesta tam a zase zpátky

Scania Irizar PB, Praha Florenc 25.4.2008
Na autobusovém nádraží Praha Florenc stojí Scania Irizar PB RZ 4B0 0369 spol. Student Agency, připravená ráno 25.4.2008 na linku do Jihlavy a Brna.

Dne 25.4.2008, několik minut před sedmou hodinou ranní je na autobusovém nádraží Praha Florenc přistaven typicky žlutý autobus Scania Irizar PB společnosti Student Agency na linku do Jihlavy a Brna. Jízdenku jsem si koupil asi čtvrt hodiny před odjezdem a jak se ukázalo, nakonec zbylo ve voze pouze několik volných míst, snad tři nebo čtyři. Před nástupem ještě vůz RZ 4B0 0369 fotograficky zdokumentuji a za několik minut odjíždíme. Právě v čase našeho odjezdu začalo pršet a déšť proměnlivé intenzity nás provázel téměř celou cestu do Jihlavy.

Cestou nám byl nabídnut denní tisk a káva, na monitorech jsme mohli sledovat průměrný film "Divoké včely", který jsme my, co jsme jeli jen do Jihlavy, stejně neměli příležitost shlédnout až do konce. Krátce před příjezdem déšť ustal avšak bohužel ne nadlouho.

854.001, Jihlava 25.4.2008
Motorový vůz 854.001 pokřtěný "Růženka" přijíždí v čele rychlíku R 1183 do Jihlavy. Vlak dále pokračuje jako osobní přes Třebíč do Brna.

Po příjezdu do Jihlavy se pomalu procházím ulicemi s úmyslem pořídit nějaké snímky pro plánovanou stránku o tamní městské dopravě pro svůj web, nicméně když po nějaké sotva půlhodině opět začíná pršet (zřejmě nás dohnal déšť, který nás cestou provázel již od Prahy) rozhoduji se město opustit a pokračovat do Třebíče o pár hodin dříve, než jsem to měl v úmyslu. V Havlíčkově ulici nasedám na trolejbus linky "A" (v Jihlavě jsou trolejbusové linky označeny písmeny) a za několik minut mě moderní vůz Škoda 24Tr ev. č. 66 doveze k nádraží ČD.

Krátce po půl desáté přijíždí od Havlíčkova Brodu rychlík č. 1183 "Chrudimka", vedený motorovým vozem 854.001 pokřtěným "Růženka". Je to už tradice, že vozy řady 854 dostávají jména, obvykle ženská. Souprava pokračuje jako osobní vlak č. 4809 do Brna, já ho však hodlám využít pouze do Třebíče.

Irisbus Iveco Arway, Třebíč 25.4.2008
U stanoviště č. 20 na autobusovém nádraží v Třebíči odpoledne stojí autobus Irisbus Iveco Arway od ČSAD Jihotrans (3C3 7537), jenž odjede do Brna.

V Třebíči bylo zpočátku docela slušné počasí, které se ovšem postupně kazilo a okolo jedné i tady začalo pršet. Naštěstí nijak intenzivně avšak opakovaně. Pokud jde o fotografování městské dopravy, měl jsem dostatečnou teoretickou průpravu, tak jsem byl v podstatě hotov během několika hodin a něco po půl druhé jsem měl v úmyslu vyfotografovat ještě poslední ze tří zdejších autobusů Mercedes-Benz Citaro.

Nikoli okolnostmi, nýbrž vlastní blbostí jsem příležitost prošvihl a byl tak nucen počkat asi 40 minut na jeho další návrat do středu města. Zvolil jsem zatáčku od Jihlavské brány na Komenského náměstí v sousedství autobusového nádraží, kam měl dorazit myslím ve 14:19 a doufal jsem, že bych pak snad mohl stihnout autobus ve 14:22 do Brna. Citaro jsem, byť opět za mírného deště, vyfotografoval a velmi svižnou chůzí jsem vyrazil k autobusáku, vzdálenému asi 150 - 200 metrů. Autobus Irisbus Iveco Arway reg. značky 3C3  7537 společnosti ČSAD Jihotrans, jedoucí na lince České Budějovice - Brno, již stál u nástupiště. Udělal jsem ještě dokumentační snímek a za pár minut jsem byl na cestě do moravské metropole.

Setra S 415 GT-HD, Brno 26.4.2008
Odpoledne 26.4.2008 je na brněnském stanovišti U Grandu přistaven na linku Eurolines do Prahy autobus Setra S 415 GT-HD RZ 3A9 4427.

Pobyt v Brně, kde jsem tentokrát mimo jiné druhý den navštívil Den otevřených dveří Technického muzea, je probírán na jiných místech stránek Foto doprava, tady pouze dokončím návrat zpět domů.

Krátce před čtvrtou hodinou odpoledne 26.4.2008 přicházím na autobusové stanoviště U Grandu nedaleko hlavního nádraží. U stanoviště č. 9 je již přistaven a přibližně ze tří čtvrtin zaplněn autobus Setra S 415 GT-HD na lince společnosti Eurolines v 16:00 do Prahy. Kupuji si jízdenku, usazuji se snad u posledního volného místa u okna a pár minut po čtvrté hodině vůz reg. značky 3A9 4427 odjíždí.


Stránka byla vytvořena 11.5.2008 a v roce 2011 doplněna.